Põhiseaduse § 60: "Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale."See on praegu kehtiv põhiseadus ja selle konkreetse punkti igasugune tõlgendamine-laiendamindamine valimisseaduses ei saa olla vastuolus põhiseadusega, seega peaks e-valimised ning eelvalimised olema keelatud!
M.I.Põhiseaduse § 60: "Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale."See on praegu kehtiv põhiseadus ja selle konkreetse punkti igasugune tõlgendamine-laiendamindamine valimisseaduses ei saa olla vastuolus põhiseadusega, seega peaks e-valimised ning eelvalimised olema keelatud!
M.I.

Vaata Rahvuslase allikast

eliit president.png