PaulGoble


Staunton, February 13 – Last week,Igor Lipsits, the author of an economic textbook that the education ministry denouncedand removed from schools because it was “insufficiently patriotic” (kommersant.ru/doc/3874571). This week, inan interview with the Znak newsagency, the economist provides a devastating portrait of the Russian economyand its future.


Paul Goble


Staunton,February 13 – Academician Valery Tishkov’s statement that Moscow will registersubgroups within the Tatar nation in the 2020 census (On his words, see windowoneurasia2.blogspot.com/2019/02/moscow-ready-to-use-2020-census-to.html.)has sparked a sharp rejoinder from Damir Iskhakov, a leading Tatar historian.


Iskhov, the former head of the Centerfor Ethno-Political Monitoring of the Kazan Institute of History says thatTishkov’s words this week are nothing more than what he has been saying “formany years” without achieving what are his and Moscow’s obvious goal, theweakening of the Tatars (idelreal.org/a/29765947.html).

Riikide suutmatusel tagada piisav hulk keskklassi töökohti on kõrge sotsiaalne ja poliitiline hind.

Majanduslik heaolu, mis ulatub kõigi inimesteni, eeldab piisavat hulka häid töökohti. Kui neid pole piisavalt, jääb majanduskasv kättesaamatuks või koonduvad selle viljad väikese vähemuse kätte. Heade töökohtade puudus õõnestab ka usaldust poliitilise eliidi vastu, andes hoogu autoritaarsetele ja marurahvuslikele liikumistele, mis mõjutavad juba praegu paljusid riike.

Millisena me kujutame ette Tallinnat 20 aasta pärast? Oskaksime me ette kujutada Tallinnat, tuleviku Tallinnat?

Mina usun, et meie pealinnast on saanud tõeline suurlinn! Siin on tehnoloogiline infrastruktuur, rohkelt võimalusi ärikeskkonna laiendamiseks, suurem tööjõuturg, palju koostööklastreid ja toetavaid teenuseid."Olen hingelt kapitalist, aga kui lõviosa turust on antud kahele suurpangale, tuleb riigil seda äri reguleerida," kommenteerib väikepanga kunagine juht Jaak Kiiker Indrek Neivelti avaldusi, et Rootsi pangad lüpsavad Eesti rahva vaeseks. Samamoodi nagu energeetikat, tuleks konkurentsiametil reguleerida pangandust, et teatud teenuste hind kinnitataks riiklikult, leiab ta.


"Õigupoolest ei ole see minu isiklik teema.

Mis kasu on riigil teadusest? Selline küsimus paneb teadlasi õhku ahmima, kuid küsijaid pakutavad vastusevariandid enamasti ei rahulda. Meil ülikoolides on raske mõista, kuidas nii olulist valdkonda ei tähtsustata, ja teisalt ei mõista riik, miks peaks just sinna rohkem ressursse suunama.

Retoorikas on mõistmist ja lubadusi olnud rohkem kui küll, aga nagu ikka elus, ilmnevad tegelikud prioriteedid eelarves.


Paul Goble


Staunton,February 12 – Land disputes in the North Caucasus are not just between Chechnyaand its neighbors over where to draw the borders but around villages who wantto get back pasture lands that they say were illegally or at leastinappropriately taken from them in the past. Such disputes usually but notalways within republics, especially now.


Paul Goble


Staunton,February 12 – One of the more intriguing consequences of Vladimir Putin’s attackson Ukraine was that as Russians became more hostile to Ukrainians, they appearedto cut back the level of hostility toward non-Russians within their own countryboth in terms of what they told pollsters and regarding how they behaved.


Paul Goble


Staunton,February 12 – When Stalin restored the Moscow Patriarchate during World War II,he did so primarily for foreign policy reasons, to impress the West with hissupposed respect for the religious feelings of the Soviet population. And forthe remainder of the Soviet period, the Moscow Patriarchate was far more activeabroad than at home.

Putini Ratase ja Jean-Claude Junckeri ühine pressikonverents. Tiit Madissoni meelest on Eesti kõige tõsisem probleem orjameelsus. Foto: Scanpix

27 aastat pärast “vabanemist” ei ole Eesti enam iseseisev, sõltumatu, ega demokraatlik ning rahvas pole mitte kõrgema võimu kandja, vaid maksumaksjana valitsejaile ilusa elu tagaja, kirjutab Objektiivile vabadusvõitleja Tiit Madisson.


PaulGoble


Staunton, February 12 – Moscowappears ready to use the 2020 census to emphasize divisions within non-Russiannations even as it plays up the unity of the ethnic Russian nation and evenmore the civic Russian nation, if one takes the words of Academician ValeryTishkov as an indication of the intentions of the authorities.

Alamkategooriaid