eesti

Riigikogu kinnitas oma eelviimasel istungil riigireformi ja hea halduse põhialuste otsuse, mis sätestab Eesti riigi tõhusamaks ja inimkesksemaks muutmise aluspõhimõtted.

„Riigikogu andis oma otsusega juhise, mis suunas peavad meie riik ja ühiskond edasi minema. Tegu on põhimõtetega, millest lähtudes tuleb avalikku võimu ümber korraldada. Konkreetsed tegevuskavad ja lahendused jäävad täitevvõimu kanda.

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis survestab elatisvõlgnikke oma lastele elatist maksma. Monika Haukanõmme kinnitusel tuleb nüüd sanktsioonide kehtestamiselt astuda samm edasi ja luua Eestisse perelepitussüsteem, kus lahutavad või juba lahutatud vanemad saavad oma lapse eluolu puudutavates küsimustes kokku leppida. 

Kohtuväline perelepitusteenus oleks Haukanõmme sõnul üheselt laste huvides ja aitaks kaasa sellele, et Eestis oleks vähem neid vanemaid, kes ei täida lapse ees oma kohustusi.

Hiiumaa vallavanema Reili Ranna umbusaldamist toetas neljapäevasel istungil üheksa volinikku, vastu oli neliteist.

Umbusaldamise katse põhjuseks oli volikogu opositsiooni rahulolematus Hiiumaa spordikeskuse rajamisega, mis välistab tulevikus Hiiumaa haigla senise kopteriplatsi kasutamise, vahendab ERRi uudisteportaal.

Opositsioon leiab, et vallavanem Reili Rand ei informeerinud volikogu õigeaegselt lennuameti hoiatusest, et uue spordikeskuse plaanitav asukoht Kärdlas Põllu tänaval takistaks Hiiumaa haigla kopteriplatsile maandumist ning et vallavalitsus jätkas sellest hoolimata spordikeskuse detailplaneeringuga.

Viimane Eesti NSV KGB esimehe asetäitja ning majandusvastuluure juht Vladimir Pool esitles täna oma elulooraamatut «Minu elu ja teenistus KGBs». Loe katkendit raamatust.

Loe katkendit raamatust, mille andis välja Postimees Kirjastus.

Teadus-tehniliste luurete vaheline võidujooks

Venekeelsel lühendil NTR on kaks tähendust: teadus-tehniline luure ja teadus-tehniline revolutsioon. Kes keda teenib? Loomulikult teenib luure revolutsiooni ning selle huve.

Vene impeeriumis ja Nõukogude Liidus oli majanduslik olukord selline, et pidevalt tuli tööstuslikus ning teadus-tehnilises arengus arenenumaid riike taga ajada.

Täna alanud riigikogu valimistel oli õhtul kella 20-ks antud 32 351 häält, neist 4633 maakonnakeskustes ja 27 718 interneti teel.

Tallinna jaoskondades käis valimas 2380 ja Tartus 1046 inimest. Nii Solarise keskuses kui ka Lasnamäe Centrumis hääletas 404 inimest.
Neli aastat tagasi peetud Riigikogu valimistel oli samal ajal maakonnakeskustes hääletanud 5320 inimest ning e-hääli oli antud kella 20-se seisuga 29 589.

Terviseameti andmeil hakkas gripi osakaal levivate hingamisteede viiruste seas möödunud nädalal langema.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu pöördus 11.–17. veebruarini arsti poole 5801 inimest, pöördunutest 43,1 protsenti olid lapsed. Eelnenud nädalal ehk 4.–10. veebruarini pöördus arsti poole 5978 inimest.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata keskmiseks ja geograafilist levikut laialdaseks, Eesti keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 439,8.

Tallinnas Viru keskuse juures on arvatavasti Eesti Vabariigi 101. aastapäeva puhul tööle pandud sinimustvalge foor.

Fooris põleb kõigis suundades üleval sinine ja all valge tuli. Keskmine tuli ei põle, tänu millele moodustubki foorituledest Eesti lipu sinimustvalge.

Tunamullu 27. novembril valis Tori vallavolikogu Lauri Luuri uutes mõõtmetes sündinud Tori valla esimeseks vallavanemaks. Juba aastal 2011 sai temast Are vallavanem, aga enne seda töötas neli aastat abivallavanemana. Seega laias laastus tosin aastat omavalitsuse tippjuhi kogemusi. Kuna oleme sama valla mehed ja mingist hetkest märkamatult saanud sinatuttavateks, siis kulgeb vestlus mõistetavalt nüüdki samas vaimus.

Lauri Luur, Tori valla esimene vallavanem. Foto Urmas Saard

Lauri Luur, Tori valla esimene vallavanem.

Kaheksa riigikokku kandideeriva erakonna esindajad kirjutasid alla riigireformi ühismemorandumile, mis võtab riigireformi üheks järgmise koalitsioonileppe poliitiliseks prioriteediks. Ainsana jäi memorandumist kõrvale Vabaerakond.

"Heas usus ja parimas tahtes, et meie riiklus kestaks, riigivalitsemine oleks tõhus, kvaliteetne, nüüdisaegne ja usaldusväärne, et meie inimestele pakutaks riigijuhtimises osalemise võimalusi, vastutust ja tegevusvabadust, lepivad erakonnad kokku alljärgnevas:
1. Seada riigireform koalitsioonilepingu 2019 2023 üheks poliitilistest prioriteetidest;
2.

Täna mõisteti Pärnu maakhtus kuueks aastaks vangi 42-aastane Jevgeni, keda süüdistati esialgu kuueteistkümnes kuriteuepisoodis. Koos temaga olid kohtu ees veel neli meest, kellest kolm samuti süüdi mõisteti.

Jevgenitt karistati röövis eakalt naisterahvalt pensioniraha, väärkohtles korduvalt naist ja alaealis, avaliku korra raskes rikkumises, korduvalt kehalisele väärkohtlemisele kihutamises, väljapressimises.

Süüdistuse kohaselt andis Jevgeni alates 2009 aastast ilma tegevusloata laenu vähemalt 106 isikule kogusummas 56 242 eurot ning Sindi linnalt peteti avalduse kaudu välja toimetulekutoetusi, luues tegelikkusest vale ettekujutus nagu elaks tema kaasosalised ja kaassüüdistatavad Kristjan ja Andres Jevgenile kuuluvates majades ning olles riigi poolt seatud toimetulekupiiri all olevad mittetöötavad isikud, kes vajavad üüri- ja elektrikompensatsiooni ning kütteperioodil küttepuid.

Riigikogu 13. koosseis lõpetas täna oma viimase istungjärgu ja selle ajal olid aktiivseimad saadikud Krista Aru, Andres Herkel ja Peeter Ernits. Suurimad puudujad aga olid Arno Sild, Margus Tsahkna ja Hannes Hanso.

Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv Krista Aru esines kogu istungjärgu jooksul kokku 59 sõnavõtuga, neist kõnesid oli 12 ja küsimusi 47.

Justiitsminister tutvustas täna valitsusele ohvriabifondi loomise plaani, millega saab suunata kannatanutele kurjategijatelt konfiskeeritud raha.

"Minu kindel seisukoht on, et see raha tuleks anda ohvritele kurjategijalt välja mõistetud kahjude katteks, juhul kui viimane ise neid ei hüvita. Sellisel juhul ei pea ohver enam tegelema kurjategijalt raha kättesaamisega, vaid see jääb riigi kanda," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.