eesti

Valeinfo häire. Parteid üritavad tõestada, et Eestis kasvab raha aasta ringi vilju andva puu otsas.

Kui vaadata selle nädala alguses rahandusministeeriumi avaldatud arvutusi erakondade programmide lubaduste maksumuse kohta, siis näib, et parteid tormavad kangiga riigikassa seifi lahti muukima: me võtaksime 200, 300 või 600 miljonit, aitäh.

Aga kuidas raha seifi saab?

Erakondadelt on kosta mõminat, et pärast paneme ehk midagi tagasi.

Tänases, järjekorralt kolmandas ETV valimisstuudios on arutluse all välispoliitika, julgeolegku poliitika ja kaitsevõime.

Debatist võtavad osa Rasmus Lahtvee erakonnast Eestimaa Rohelised, Jüri Luik erakonnast Isamaa, Leo Kunnas EKRE-st, Andres Herkel Vabaerakonnast, Urmas Paet Reformierakonnast, Margus Tsahkna erakonnast Eesti 200, Sven Mikser Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ja Jaanus Karilaid Keskerakonnast.

Saatejuhid on Anna Pihl ja Andres Kuusk.

ETV1 Valimisstuudio 20.02.2019

Riigikogu võttis tänasel täiskogu istungil vastu 27 seadust ja kaks otsust. Istungi lõpus esines poliitilise avaldusega justiitsminister Urmas Reinsalu.

Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadusega (776 SE) luuakse võimalus kohtunikele valveaja eest lisatasu maksta.

Valveaja lisatasustamise eesmärk on tagada sujuv õigusemõistmine ka kohtu töövälisel ajal olukordades, kus seadus seda ette näeb, arvestades, et kohtunike palgasüsteem peab olema kooskõlas kohtunikele esitatavate kõrgendatud ametialaste nõudmiste ja piirangutega ning soodustama kestvat ja kvaliteetset teenistussuhet.

Riigikogu kiitis täna heaks uue kõrgharidusseaduse, ühes sellega said oma seaduse ka Tallinna Ülikool, Maaülikool, Muusika- ja Teatriakadeemia ning Kunstiakadeemia.

Kõrgharidusseadus korrastab ja lihtsustab kõrgharidusega seonduvaid regulatsioone. Seadus suurendab paindlikkust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustab kõrgkoolide vahelist koostööd, tugevdab ülikoolide ja ühiskonna seoseid. Seadusega toetatakse akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli kujundamist kõrgkoolides ja teadusasutustes, mille üheks eesmärgiks on motiveerida noori valima õppejõu ja teadlase elukutset.

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, mis võimaldab andmekogudes olevaid andmeid omavahel siduda, osutada paremaid teenuseid, vähendada halduskoormust ning teha juba kogutud andmete alusel riiklikku statistikat.

Seadus näeb andmete kogumisel ette nende ühekordse küsimise põhimõtte. See põhimõte lisati seaduse eelnõusse majanduskomisjoni ettepanekul. Põhimõte on vajalik selleks, et vähendada andmete esitajate halduskoormust ja tagada riigi tõhusam toimimine.

Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks seaduse, mis annab riigile jõulisemad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt võlgu sisse nõuda.

Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus edaspidi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid ja keelata ka nende väljaandmise. ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik ja seda kehtetuks tunnistada ei saa, küll aga piirab meede elatisvõlgniku õigust reisida väljaspool Euroopa Liitu.

Riigikogu infotunnis vastas kultuuriminister Indrek Saar Henn Põlluaasa küsimusele Vana Baskini Teatri toetuse kohta.

Kultuuriminister Indrek Saar märkis, et erateatreid ei ava ega sulge kultuuriminister ega Kultuuriministeerium, neid avavad ja sulgevad eraisikud ning see on nende otsus. Saar lisas, et Tallinna linn on tulnud appi. Ta tõi välja, et Tallinna Linnavalitsus leidis sellel aastal täiendavad vahendid, et toetada Vana Baskini Teatrit.

Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, millega tõhustatakse meetmeid, et reageerida ohtlike kalduvuskurjategijate ning välismaalastest kurjategijate poolt toime pandud kuritegudele.

„Seadusemuudatuste eesmärkideks on korduvkuritegevuse vähendamine ja seeläbi ühiskonna turvalisuse suurendamine,“ ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Karilaidi sõnul luuakse seadusega võimalus kohaldada eluaegset vangistust varasema retsidiivse minevikuga isikutele, kes on toime pannud tapmise või seksuaalkuriteo.

Põhiseaduskomisjoni liige Tiit Terik ütles, et täna Riigikogus vastu võetud seadusemuudatus näeb ette täiendavate meetmete rakendamise laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatele.

„Jätkuvaks probleemiks on suur hulk lapsevanemaid (ligikaudu 9200 võlgnikku), kes ei maksa oma lapsele (üle 9300 sissenõudja) elatist ka pärast seda, kui on tehtud kohtuotsus ning on algatatud täitemenetlus,“ ütles Terik.

Täna kell 20:02 sai häirekeskus teate, et Viljandimaal Viljandi vallas Kookla külas põleb maja lahtise leegiga.

Hetkel käivad kustutustööd.

Uudis on täiendamisel!

Tulekahju Kookla külasFoto: Kenno Soo

Politsei palub kaasabi selgitamaks 50-aastase Veiko asukohta, kellega lähedased said viimati kontakti möödunud nädala alguses.

Täna sai politsei teate, et viimase nädala vältel pole lähedased ühendust saanud 50-aastase Veikoga, kes elab Muhu vallas. Viimati saadi mehega telefonitsi kontakti möödunud esmaspäeval, 11. veebruaril.

Kuna Veiko jäi lähedastele pikalt tabamatuks ning kodus teda ei olnud, tekkis neil mure, et mees võib olla hätta sattunud.

Täna kella 17 paiku põrkasid Paides Prääma teel pärast linna ümbritsevat ringteed kokku sõiduautod Škoda ja Renault. Teed on üle Eesti libedad.

Viraksaare poolt liikunud Škoda juht kaotas libedal teel auto üle kontrolli ja sõitis vastu Renaulti, mis liikus Maksimarketi suunas.

Kuigi sündmuskohale kutsuti päästjad ja ka meedikud, pääsesid avariis osalenud inimesed vaid ehmatusega, keegi autodesse kinni ei jäänud.