EESTI

Õiguskantsler Ülle Madise ütleb oma vastuses Pohmelli Poiss Indrek Tarandile, et poliitilise välireklaami keeld korraga nii riigikokku kui ka Euroopa Parlamenti kandideerijaile on seadusega kooskõlas.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kodulehel on avaldatud teade, mille kohaselt on 23. jaanuarist kuni 3. märtsini 2019 keelatud Riigikogu valimistel kandideerijate välireklaam, mida esitletakse
välireklaamina Euroopa Parlamendi valimisteks. Tarand küsis Madiselt, kas kas PPA eelkirjeldatud seisukoht vastab seadusele.

Täna veidi enne kella 15 põrkasid Pärnumaal Lääneranna vallas Pärnu-Lihula maantee 51. kilomeetril kokku metsaveok ja sõiduauto.

PPA pressiesindaja Kristi Raidla andmeil sai häirekeskus teate õnnetuse kohta kell ella 14.56.

Esialgsetel andmetel sai üks inimene vigastada ja ta toimetatakse haiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Seoses liiklusõnnetusega on piirkonnas liiklus häiritud.

Euroopa Parlamendi väliskomisjon kiitis heaks resolutsiooni, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike tegutsema otsustavamalt valeinfo levitamise vastases võitluses. Lahendusena nähakse muuhulgas ennetavaid meetmeid, valeinformatsiooni levitajatele karistuste määramist ja tehnoloogiaettevõtete senisest suuremat panust valeinfo tuvastamisse.

“Valeinformatsiooni levitatakse järjest keerukamate vahenditega nagu näiteks privaatsõnumite rakenduste, otsingumootorite optimeerimise, tehisintellekti ning uudisteportaalide ja telekanalite abil,” ütles Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.

Riigikogu infotunnis vastas kultuuriminister Indrek Saar peaministri ülesannetes Urve Tiiduse esitatud küsimusele hariduspoliitika kohta.

Tiidus märkis, et lähenevate valimiste eel on elavnenud debatt eestikeelse hariduse teemal. Ta soovis ministrilt teada seisukohta eestikeelsele haridusele ülemineku kohta.

Saar viitas sügisel riigikogus läbi viidud debatile haridusküsimustes ja laiale konsensusele selles suunas, et Eesti kool on eestikeelne. Ta viitas tõsiasjale, et loomulikult jäävad tõenäoliselt ka tulevikus mingid erandid, nii nagu tänagi on võimalik Eestis õppida ka inglise, prantsuse, saksa keeles, nii on ilmselt ka tulevikus.

Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks seaduse, mis annab perearstidele õiguse tegeleda eriarstiabi diagnostikaga ja kasutada kiirgusseadmeid.

Seadusemuudatus annab vastava kvalifikatsiooniga perearstile õiguse osutada oma tegevusloa raames kaht radioloogiateenust: teha röntgeniülesvõtteid ja sonograafilisi uuringuid. Röntgeniülesvõtete tegemiseks peavad olema täidetud kiirgusseaduse alusel kehtestatud nõuded.

Seadusemuudatus ei kohusta perearste osutama diagnostikateenuseid, kuid annab selleks võimaluse neile, kellel on vastav väljaõpe, kes omavad vastavat varustust ja kes seda ise soovivad.

Seoses ajakirjanduses avaldatud kahtlustusega, et Postimehe valimismootori küsimustik võib olla kallutatud, pöördusid sotsiaaldemokraadid valimiste valvurite poole, et paluda neilt eksperthinnangut, kas tegu on hea valimistava rikkumisega, teatasid sotsiaaldemokraadid.

Tänane Eesti Päevaleht esitab kahtlustuse, et Riigikogu kandidaatidele täitmiseks esitatud Postimehe valimiskompass on tugevalt kallutatud ning sotsioloogilselt ebakompetentne. Küsimused on koostanud MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut, mille sõltumatuse on kahtluse alla seadnud ka Eesti juhtivad sotsioloogid.

Politsei tabas kaks meest, kelle vandaalitsemise tõttu vajus Tallinna raekoja platsi kuusk viltu. Karistuseks said mehed rahatrahvi.

13. jaanuari varahommikul sai politsei teate, et raekoja platsil oli keegi kuuse kallal käinud. Eemaldatud olid tugikiilud, kuusk vajus kergelt viltu, kuid ümber õnneks ei kukkunud.

Politsei asus korrarikkujaid otsima. Videopildist oli näha, et kuuse juures oli viltu vajumise ajal kolm inimest.

Euroopa Liidu võime sõlmida suuri poliitilisi kokkuleppeid teistest piirkondadest kiiremini annab meile konkurentsieelise nii kliimamuutustega võitlemisel kui ka ühiskondade digiteerimisel, lausus president Kersti (Kaljulaid) Maksimovskaja täna Pariisis Prantsusmaa kõrgemate riigiametnike koolis ÉNA (École Nationale d'Administration) õppivatele tippjuhtidele. Võimueliidi pealik on ÉNA tänavuse tippjuhtide täiendkursuse patroon.

„Puhtale energiale ümberlülitumine pole üksikisiku ega ka üksikute riikide töö – see peab olema prioriteet Euroopa Liidus tervikuna.

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus valmis parkimistrahvidest kogunenud raha eest imetamistuba, kus vastuvõtuaega ootavad emad saavad privaatselt oma last toita.

Ida-Tallinna Keskhaigla on alati hea seisnud rinnaga toitmise edendamise ja kaitsmise eest. „Meie eesmärk on olla emadele igakülgselt toeks sel perioodil ning luua ka haigla ruumides tingimused , mis hõlbustaksid ja aitaksid kaasa igal moel rinnaga toitmise edendamisele ," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus valmis parkimistrahvidest kogunenud raha eest imetamistuba, kus vastuvõtuaega ootavad emad saavad privaatselt oma last toita.

Ida-Tallinna Keskhaigla on alati hea seisnud rinnaga toitmise edendamise ja kaitsmise eest. „Meie eesmärk on olla emadele igakülgselt toeks sel perioodil ning luua ka haigla ruumides tingimused , mis hõlbustaksid ja aitaksid kaasa igal moel rinnaga toitmise edendamisele ,” ütles Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

E-riigi Akadeemia saatis kõigile riigikogu valmistel kandideerivatele erakondadele “Ausa e-hääletamise põhimõtted”, mis tuletavad meelde interneti teel hääletamise kirjutamata reegleid. Nende kohaselt peab hääletaja saama oma valiku teha iseseisvalt ja segamatult.

Esmakordselt lepiti ausa hääletamise põhimõtetes kokku 2005. aastal, kui Eesti valijatel avanes uudne võimalus hääletada Interneti vahendusel. Eesmärgiks oli ühiselt mõtestada e-hääletamise eripära võrreldes traditsioonilise hääletamisega ja tagada uue lahenduse tõrgeteta kasutuselevõtt.

Haridusest teadmata minister Mailis Reps allkirjastas määruse, millega leevendatakse nõudeid pikaajalise töökogemusega õpetajatele. Nõuetele vastavaks loetakse nüüd ka 2014. ja 2015. aastal ülikooli õpetajakoolituse magistriõppe lõpetanud.

Ministri Mailis Repsi sõnul aitavad kvalifikatsiooninõuded tagada, et vastutusrikkas õpetajaametis töötavad need inimesed, kellel on vastav haridus ja vajalikud oskused.

“Kuid kvalifikatsiooninõuded peavad olema ka õiglased. Saime kogenud õpetajatelt signaale, et vaja on muudatusi.