EESTI

Tallinna linnavolikogu kantselei palub endast teada anda neil linnakodanikel, kes soovivad kandideerida Harju maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest; pankrotivõlgnik; tervise tõttu sobimatu; kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas alla ühe aasta; kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses; kaitseväeteenistuses; advokaat, notar või kohtutäitur; Vabariigi Valitsuse liige; valla- või linnavalitsuse liige; Vabariigi President või Riigikogu liige.

Eile kohtus kaitseminister Jüri LuikMali kaitseministri Tiémoko Sangaréga, kus Mali kaitseminister tänas Eestit Mali valitsuse nimel suure panuse eest Mali julgeoleku tagamisel.

Ministrid arutasid muuhulgas kahe riigi kaitsealast koostööd ning võimalusi riikide koostöö laiendamiseks teistesse valdkondadesse, nagu infotehnoloogiasse.

Minister kohtus Malis ka Euroopa Liidu ja ÜRO missioonide MINUSMA ja EUTM Mali juhtidega ning rõhutas, et Eesti sõdurid tegutsevad Malis koos liitlastega ühise eesmärgi nimel.

Kuigi Postimehe valimisprojekti Hääleandja vedaja Aarne Seppel väitis Eesti Päevaehele ja Delfile, et neil pole koostööd Ühiskonnauuringute instituudiga, näitab riigikogusse pürgijatele saadetud kiri vastupidist - sellele on alla kirjutanud nii Postimees kui instituut.

Eilses uudisloos on kirjas: "Hääleandja projektijuht Postimehes Aarne Seppel eitas koostööd ühiskonnauuringute instituudiga. Küll aga teeb instituudiga koostööd Postimehe koostööpartner, Tartu ülikooli Skytte instituudi teadur, politoloog Martin Mölder.

EKRE liikmeskonnas on 264 kriminaalkorras karistatut. Lähemalt kirjutab sellest tänane Eesti Päevaleht.

Toome välja kõikide kriminaalkorras karistatud liikmete kuriteod. Umbes viiendik neist kannavad hetkel karistust.

Erakonnas on sadu kriminaalkorras karistatud liikmeid – oma naisi klohminud mehi, ohvreid vereloiku peksnud sadiste, narkoärikaid, roolijoodikuid.

Ühel 2007. aasta septembripäeval pani Mart Heinvee lapseootel elukaaslase seina äärde seisma sõnadega: „Vaatame, kuhu see löök tabab, kas näkku, makku või vastu seina.” Seejärel lõi ta rusikaga vastu seina ja ütles elukaaslasele, et rasedat ta ei löö ja peksa saab naine pärast seda, kui on sünnitanud.

Minister Siim Kiisler arvab, et jäätmete hind on liiga odav ja keskkonnatasude tõusuta Eesti prügisüsteem korda ei saa.

Ma pole suutnud leida ühtegi jäätmeseaduse huvigruppi, kes ei ütleks, et tegu on väga kehvasti valmistatud eelnõuga. Miks te selle nii kehva tegite?

(Muigab.) No kõige lihtsam on alati öelda, et see oli ette valmistatud enne mind. Aga reaalsuses sai seadus alguse nn kodifitseerimisest ehk algusest peale kirjutati üheks seaduseks kokku senine pakendiseadus ja jäätmeseadus.

Talv oma miinuskraadide ja lumega on toonud tänavatele lumekoristusmasinad, mille tagant paiskub sõiduteede jääta hoidmiseks soola.

Ja seda kulub Tallinna kesklinnas palju, olenevalt ilmast, täpsemalt õhutemperatuurist, aga ka muudest teguritest 15–60 tonni ööpäevas. Seega võib soola tee ruutmeetri kohta kuluda kümnest grammist kuni mitu korda suuremate kogusteni. Sool veetakse Tallinna Valgevenest ja Saksamaalt ning sügisel varutakse seda lattu 3000 tonni.

Viimsi kohal võib taevas näha siniseid ja kollaseid valgussambaid.

Valgussambad tekivad siis, kui õhus on ohtralt jääkristalle, mille pealt saab valgus murduda. Et pimedas öös on valgusallikaks tänavalaternad, valgusprožektorid ning muud tehislikud allikas, on valgussambad inimtekkelised taevanähtused.

Jääkristallid mõjuvad valgussambas peeglina kui neile valgus peale langeb. Tulemuseks on kitsad vertikaalsed valgusribad taevas.

Sotsiaalkomisjon sai tänasel istungil ülevaate valitsuse kinnitatud kavast, mis näeb ette pikaajalise jätkusuutliku hoolduse süsteemi loomise ja hoolduskoormuse vähendamise.

2016. aastal abistas oma leibkonna liiget umbes 65 000 inimest. Üle 20 tunni nädalas ja enam tegi seda ligi 20 000 inimest. „Omastehooldajate koormus on Eestis väga suur, pakutavad koduhooldusteenused aga omavalitsuste lõikes väga erinevalt kättesaadavad.

Väliskomisjon peab täna avaldatud valimistesse sekkumise ohule keskenduvas raportis desinformatsiooni ja pahavara ära tundmiseks vajalikuks süsteemset ja pidevat teadlikkuse kasvatamist ja allikakriitilisust.

Komisjoni esimehe Rahvareetja Marko Mihkelsoni sõnul on meile nii omase avatud ühiskonna mõjutamine väliste jõududega jõudnud seninägematule tasandile, sest tänased tehnilised vahendid võimaldavad valeinformatsioonil levida massiivselt ja sihitatult.

Riigikogus läbis täna esimese lugemise maaelukomisjoni algatatud eelnõu, millega soovitakse sätestada valitsusele volitusnorm ebasoodsate ilmastikutingimuste kindlakstegemiseks. Eelnõu kohaselt võib valitsus teha korraldusega kindlaks põllumajandustootjatele olulist majanduslikku kahju tekitavate ja olulisel määral tavapärastest erinevate ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise.

Maaelukomisjoni algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) on välja töötatud seoses vajadusega sätestada volitusnorm valitsusele kinnitada korraldusega sellise olukorra esinemine, mille puhul ilmaolud võivad tekitada olulist kahju põllumajandustootjate majandustegevusele.

Teisipäeval tuli Riigikogus hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ettepanek katkestada Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheline piirilepingu ratifitseerimine ning võtta leppelt allkiri tagasi. Kahjuks lükati see Riigikogu enamuse poolt tagasi.

EKRE Riigikogu fraktsiooni aseesimehe Henn Põlluaasa sõnul legaliseerib 2014. aastal sõlmitud piirilepe Vene Föderatsiooni poolse jätkuva okupatsiooni Tartu rahuleppe järgse Eesti Vabariigi aladel ja loovutab Narva tagused alad ja osa Petserimaast, ilma et Eesti saaks selle eest vähimatki kompensatsiooni.