Tartu Kutsehariduskeskus koostöös ESPÜ-ga (Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendusega korraldab kahepäevase koolituse 14.

-15. veebruaril 2019 algusega kell 10.00 (kogunemine kell 09.30) Tartu Kutsehariduskeskuses (aadressil Kopli tn 1).

Koolitusele ootame Sind, kui:
- soovid anda lastele ja nende täiskasvanud kodakondsetele teadmisi, mis võimaldavad neil määratleda ja ennetada väärkohtlemist,
- soovid avardada laste võimalusi toe ja abi saamiseks,
- vähendada laste abitust ja sõltuvust,
- soovivad hakata tööle CAP programmi koolitajana Eestis.

Koolituse sisu:
1. Sissejuhatus koolitusse
- Cap-i kujunemislugu.
- Väärkohtlemise statistika Eestis.
- Väärkohtlemise mõjud.
2. Ülevaade laste väärkohtlemise olemusest ja väärkohtlemise liigid
- Laste haavatavuse põhjused.
- Väärkohtlemise liigid ja sümptomid.
- Väärkohtlemise kohta käivad müüdid ja tegelikkus.
3. Laste õpikoda.
- Laste õpikoja eesmärgid.
- Laste õpikoja teemade tutvustus.
- Rollimängud laste õpikojas.
- Laste õpikoja läbiviimise organiseerimine.
4. Täiskasvanute õpikoda - Lastevanemate ja koolipersonali õpikoja eesmärgid.
- Täiskasvanute õpikojas käsitletavate teemade tutvustus.
- Lastekaitsetöö ühiskonnas ja kogukonnas.
- Lastekaitse seaduslikud alused.
- Lastekaitsevõrgustik.
5. Aktiivne kuulamine ja nõustamine
- Aktiivse kuulamise meetodid, praktilised kuulamisharjutused.
- Nõustamine, praktilised nõustamisharjutused.
- Laste individuaalne nõustamine.
- Abivajavast lapsest teavitamine.
- Nõuanded praktilise töö alustamiseks ja läbiviimiseks.

Koolituse korraldus ja toimumine:
Koolitus toimub Tartu Kutsehariduskeskuses Kopli 1, Tartu.
14.02.2019 kell 10.00 - 17:15 (kogunemine kell 09.30)
15.02.2019 kell 10.00 – 17:15 (kogunemine kell 09.30)

starved.png