Neljapäeval, 14.

märtsil kell 13 avatakse Nooruse galeriis Igor Savchenko fotonäitus "Uuest suhtumisest fotograafiasse".

Valgevene kontseptuaalne fotograaf Igor Savchenko (s 1962) on maailmas tuntud oma vanu mälestusfotosid ümbertöötavate pildikoosluste poolest. Mõne tema pildikoosluse aluseks on inimeste puudumine pildilt, mis meenutab tsensuurivõtteid. Ühel või teisel juhul on Savchenko välja kadreerinud käed või jalad mõnelt gupipildilt, püüdes pooside tüpoloogia abil iseloomustada inimlikkuse vähemtuntud aspekte. Osades töödes rõhutab autor vanade albumifotode kahjustusi, indikeerides sääraselt kahtlusi foto kui jäädvustava meediumi võimekuses kaduvat tõeliselt üleajaliseks või igavikuliseks muuta. Näiteks "See, kes jõudis ära oodata oma prao" jmt.

Omaette tähenduste universumi moodustavad Savchenko pildi ja teksti ühisretoorikat kasutavad teosed, mis loovad pinget nähtavast ja loetavast saadava info vastandlikkusest – pingest ikoonilise ja lingvistilise sõnumi vahel. Näiteks töös "See, kes seisab teistest kõrgemal" jt avanevad niisugused vastuolud ja mitmeti mõistmise sulnid võimalused täies pikantsuses.

Igor Savchenko fotod on enamasti üles ehitatud selle meediumi koduformaatide teatavale armetusele, naiivsusele ning just niisugustest omadustest lähtuvale väljenduslikule võimsusele. Olles oma alusmaterjali poolest küll tuttavad kõigile, pole nende tööde töötlusjärgsel ja semantilisi nihestusi läbinud lõpptulemustel piire üllatuste loomisel. Savchenko osundab seejuures üsna ootamatule võimalusele kunstiloomes – nimelt isiklike tarbepiltide kujundlikule kommenteerimisele kui vägagi viljakale strateegiale uute teoste sünniks.

Kohati – töös "Valged ja mustad ristkülikud" jm esitab Savchenko fotograafilise meediumis suhtes veelgi olemuslikumaid küsimusi. Kas fotod on puhtalt füüsi(ka)lised nähtused ja nende igasugune referents on fiktiivne ja väljamõeldud? Kas vaid tehniliselt "normaalse" foto puhul saame rääkida tema seostest "välise maailmaga" jne. Kuigi need on küsimused, millele tegelikult vähemalt korra elus on mõelnud igaüks, on Savchenko need püstitanud nauditava vaimukusega.

Igor Savchenko fotonäitus "Uuest suhtumisest fotograafiasse" jääb Nooruse galeriis avatuks 6. aprillini.

arvamusliider3.png