Merko Ehituse juhatus teeb ettepaneku maksta aktsionäridele dividendiks ühe euro aktsia kohta ehk 92 protsenti läinud aasta kasumist.

Merko Ehtuse aastakasumiks kujunes 19,3 miljonit eurot 418 miljoni eurose käibe juures. Neljandas kvartalis oli puhkasum seitse miljonit eurot ja käive 119,2 miljonit eurot.

„Oleme viimastel aastatel viinud ellu strateegiat, mille kohaselt pool meie ärist võiks olla väljaspool Eestit, ja suurendanud investeeringuid korteriarendusse.

2018 oli ehitusmahtude osas erandlik aasta, mil kontserni müügitulu kasvas kõikides Balti riikides, sealhulgas kahekordistus Lätis. Müügitulu kasvu toetas eelkõige mitu töös olevat suurobjekti Lätis ja Eestis, mille ehitustööd lõppesid 2018. aastal või lõppevad 2019. aasta esimesel poolaastal,“ kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink. „Kõik riigid ja kontserni peamised tegevusvaldkonnad olid kasumis ning müügitulu kasvu toel suurenes ka kontserni puhaskasum.“

Tulenevalt ehituse sisendhindade ja töötasude tõusust oli Andres Trinki hinnangul 2018. aastal ehitusturu olukord jätkuvalt keeruline, eriti kontserni varasematel aastatel sõlmitud fikseeritud hinnaga lepingute osas. Lisaks suurendasid projekteerimis- ja alltöövõtu ressursi kättesaadavuse probleemid ehitusprojektide tähtajaks valmimise ja rahalisi riske.

Vaata Delfi allikast

t särk.png