Magnetic MRO võlakirjad pakuvad investoritele head võimalust oma võlakirjaportfelli mitmekesistamiseks, kommenteeris varahaldusfirma Avaron Asset Managementi partner Peter Priisalm.

Kui vaatame Baltikumi tervikuna, siis pigem on võlakirju emiteerinud mitmed finants- ja kinnisvarasektori ettevõtted, samas teiste sektorite võlakirju on väga piiratult. Avaroni meeskond hindab Magnetic MRO konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel ja laienemise ambitsiooni ning ka asjaolu, et uute tulijate jaoks on valdkonda sisenemine keeruline ja ajamahukas.

Magnetic MRO tegutseb väga huvitavas ja kasvupotentsiaaliga nišis. Seoses turismi jätkuvalt kiire kasvuga on ka lennutranspordi maht järjest kasvamas. Kõik need lennukid vajavad hooldust, mis tähendab kasvavat nõudlust Magnetic MRO teenuste järele. Kui aga nö traditsiooniline lennundus on oma olemuselt kõrgema riskiga tsükliline äri, siis Magnetic MRO teenuste puhul on risk madalam. Nõudlus lennukite hooldusteenuse järele peaks ka tsükli madalseisus langema oluliselt vähem kui lennufirmade tulud.

Võlakirjade eelised

Eesti kapitalituru arengu järgmiseks etapiks võikski saada just korporatiivvõlakirjade turu aktiveerumine. Võlakirjad pakuvad investoritele fikseeritud tootlust ja nende risk on aktsiatest madalam. Seetõttu sobivad nad laiema ringi investorite jaoks aktsiatest pareminigi. Kuna enamus investoreid hoiab võlakirju kuni lunastamiseni, mil investorid saavad investeeritud kapitali tagasi, siis pole ka emissioonide järelturu likviidsus nii oluline kui aktsiate puhul.

Vaata Delfi allikast

winter snowmen.png