MAJANDUS

Kuigi peagi suletava Baltika Kohtla-Järvel Ahtmel asuva tehase juhtkond on keelanud tehase töötajatel ajakirjanikega rääkida, õnnestus Delfil suhelda siiski mõnega enam kui 110 koondatavast. Soovisime teada saada, mida nad arvavad töötukassa seisukohast, et linna läheduses korraliku töökoha leidmine ei tohiks raskusi valmistada.

Mida ütlevad esimesena koondatavad õmblejad?

Juba esmaspäeval toimunud koosolekul öeldi töötajatele, et ajakirjanikega suhtlemine on keelatud.

Baltika Kohtla-Järvel Ahtmes asuvast õmblusvabrikust koondatavad töötajad ei ole nõus töötukassa juhtidega, nagu ei tohiks uue töökoha leidmine raskusi tekitada.

Mida ütlevad esimesena koondatavad õmblejad?

Juba esmaspäeval toimunud koosolekul öeldi töötajatele, et seoses ettevõttes toimuvate muudatustega on ettevõtte kõrgendatud tähelepanu all ja kuna inimesed ei oma kogemust meediaga suhtlemisel, siis edastati neile info, et ajakirjanikud võib kommentaaride saamiseks suunata Baltika juhtkonna poole.

Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia juhatuse liikmete hinnangul on kohalikud pensionifondid Eesti kapitalituru nurgakivi ning mõte teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest või selle kaotamisest on ohtlik. Selline samm tooks kaasa majanduslikult väga rasked tagajärjed – kohustuslik fondivarade kiirmüük ja raha laiali jagamine hävitaks Eesti institutsionaalse kapitali.

FinanceEstonia juhib kestvate koalitsiooninõupidamiste taustal tähelepanu järgnevale:

1. Kogumispensioni vabatahtlikuks muutmine tingib kohaliku kapitalituru taandarengu ja kokku varisemise, mille üheks olulisemaks nurgakiviks on kohalikud pensionifondid.

Euroopa Komisjon määras Google’ile konkurentsireeglite rikkumise eest veebireklaami turul 1,49 miljardi euro suuruse trahvi.

Euroopa Komisjon märkis, et USA internetihiiu poolne konkurentsireeglite rikkumine kestis rohkem kui kümme aastat.

„Google on kindlustanud oma seisundit ning eemaldanud end konkurentsisurvest sellega, et rakendas kolmandate osapoolte veebilehtedele konkurentsireeglite vastaseid piiranguid,“ teatas Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Paar nädalat tagasi kirjutasime lähemalt ühisrahastusel põhinevatest ICO’dest, selgitasime kuidas need töötavad ning vaatasime, mida toob tulevik. 2019. aastal on aga pead tõstmas uus trend – IEO ehk Inititial Exchange Offering. Uurime lähemalt mida see endast kujutab, mis on selle eelised ja puudused ning kuidas nendest osa võtta.

Mis on IEO’d ja kuidas need töötavad?

IEO on paljudel viisidel sarnane ICO’ga.

Eesti suurima erakõrgkooli, Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul mõjuks EKREIKE koalitsiooni plaan välistudengite Eestis õppimist ja töötamist takistada nii riigi majandusele kui mainele halvavalt.

Oadi sõnul on Eestis kõrghariduse saanud, keele ära õppinud ja siin kõrget lisaväärtust loov endine välisüliõpilane ning nüüdne haritud spetsialist kingitus meie majandusele. “Uue koalitsiooni plaan rahvusvahelist koostööd ja üliõpilaste liikumist piirata mõjub riigi majandusele ja ka mainele pikaajaliselt hävitavalt,” ütles Oad.

Pangaliidu juhatus kiitis 19. märtsil heaks sektori ühised rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed, mille eesmärk on kindlustada piisavalt tugevate ja tõhusate kontrollimehhanismide kasutamine rahapesu tõkestamiseks. Samuti esitas Pangaliit uude parlamenti pääsenud erakondadele oma ettepanekud, kuidas tõhustada rahapesu vastast võitlust seadusandluse abiga, teatas liit.

„Mitteresidentide teenindamine ning raha liikumine ida suunast Eesti, teiste naabruskonnas asuvate riikide ja ka muude Euroopa Liidu riikide suunas on olnud osa taasiseseisvumisaja pangandusest.

Turvalisus on krüptomaailmas ülimalt oluline. Inimestele tuletatakse pidevalt meelde, et nad hoiaks oma privaatvõtmeid, salasõnu, arvutit ja rahakotte turvaliselt. Seda nimekirja võib lõputult jätkata. See ei piirdu ainult elektrooniliste või krüptograafiliste asjade turvalisusega. Ühel hetkel muutub oluliseks ka isiklik turvatunne. Kui kedagi sunnitakse relva ähvardusel oma salasõnu üle andma, ei aita enam digitaalsed turvameetmed.

Inimese jaoks, kellel on krüptosse tehtud väiksed investeeringud, on tegemist olematu riskiga.

Valitsejad armastavad Eesti eduloo puhul rõhutada targa majanduse, teadmistepõhise ühiskonna, teaduse ja ülikoolide tähtsust. Paraku on Eesti viimastel aegadel uudistekünnist ületanud ka teistel teemadel: rahapesu, doping, plagiaadid. Sama rida sobivad jätkama ka poliitikute näo säilitamiseks tellitud uuringud.

Ideoloogia, varjatud huvide ja eelarvamuste eelistamine teadmistele on üldinimlik. Värske kohalik näide on mäekõrguselt täpseima Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati koostöös valminud valmistulemuste prognoosi ignoreerimine mitmete meediaväljaannete poolt enne valimisi.

Maksu- ja tolliamet (MTA)alustab sel nädalal teavituste saatmist nii nendele inimestele, kes saavad oma enammakstud tulumaksu tagasi kui ka neile, kellel on tõenäoliselt kohustus tulumaksu juurde maksta.

„Meie analüüsi kohaselt on tuludeklaratsioon veel esitamata 76 376 inimesel, kellel võib tekkida õigus riigi käest tagasi saada arvestuslikult 18,7 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Samuti saadame teavituse ka neile 10 417 maksumaksjale, kellel võib tekkida tulumaksu juurde maksmise kohustus summas 3,4 miljonit eurot," lausus maksu- ja tolliameti (teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde.

Keskkonnamaja arhitektuurivõistluse žüriile avaldas enim muljet töö, mille esitasid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai arhitektuuribüroost Kavakava OÜ. Võidutöö pakkus ühe suure rajatise asemel välja linnakvartalina toimiva keskkonna, kus hooned ümbritsevad meretuulte eest varjatud sisehoovi.

Võidutöö üks autoreid arhitekt Indrek Peil arhitektuuribüroost Kavakava OÜ ütles, et Keskkonnamaja kvartal ei hakka võistlema vesilennukite angaaride monumentaalse hoonemahuga pompoossuses.

Magistritöö plagiaadiks tunnistame ei vabasta Anastassia Kovalenkot vastutusest ja ta peab vastavalt eilsele riigikohtu otsusele hakkama magistritöös BLRT kohta sisaldunud valeväiteid ikkagi ümber lükkama, nentis advokaat Ants Nõmper.

Riigikohus tõdes oma teisipäeval avaldatud otsuses, et akadeemiline vabadus ei õigusta teiste isikute õiguste rikkumist ehk ka magistritöös ei tohi laimata ja valetada, selgitas BLRT ja Anatsassia Kovalenko vahelises vaidluses ettevõtet esindava advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper.